Фосили

Фосилите са древни вкаменелости от органичен произход, които не рядко пъти кристализират и се превръщат в минерали. Най-често се откриват фосили от ракообразни, птици, а не рядко и от по-големи бозайници. Отриват се и множество фосилизирали растения. На практика всички открити в земната кора останки от животински или растителни видове от предходни геологически периоди и епохи се наричат фосили. Останките от древните видове динозаври попадат също в тази категория. Иначе казано природата се грижи да запазва и консервира безпроблемно в продължение на много хилядолетия различни интересни еволюционни маркери. Ето защо фосилите имат огромно значение не само за колекционерите на кристали и минерали, но и за палеонтолозите и ред други изследователи.

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива